Informujeme všechny příznivce, fanoušky, dárce a spolupracovníky centra, že se v poslední době vyskytly případy, kdy ze strany podvodných telefonátů byli žádáni neznámí lidé o poskytnutí daru pro osoby s tělesným postižením, kteří jsou uživateli sociálních služeb v  CSS Hrabyně.

Tyto telefonáty jsou lživé a klamné a jsou realizovány ze stran podvodníků, kteří se vydávají za zástupce uživatelů sociálních služeb.

Jako centrum Vás chceme ubezpečit, že jakákoliv komunikace vždy probíhá ve formě písemného charakteru a o každém poskytnutém daru je vždy s dárcem sepsána „Smlouva o poskytnutí daru“. Ještě jednou opakujeme, že žádná žádost neprobíhá přes telefonní hovory.

Pokud se setkáte s takovýmto podvodným jednáním, prosíme neváhejte se na nás obrátit a toto jednání bude nahlášeno na Policii ČR.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a obhajobu uživatelů sociálních služeb a dobrého jména celého centra.

 

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.