Finishujeme s redesignem aplikace, přidali jsme blank šablonu, automatické odhlášení z aplikace a odhlašování napříč seznamy i v rámci automatů. To jsou červnové novinky. A navíc pro vás máme ještě po

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.