Dne 28. srpna 2020 proběhne v areálu CSS Hrabyně 19. ročník Sportovních her tělesně postižených.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.