Služby CSS Hrabyně

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a..

Cílem služby je dočasné poskytnutí pobytové odlehčovací služby (tj. dočasné zajištění péče o osobu s tělesným postižením) osobám, které celodenně pečují o člověka s..

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín se nachází na ulici Dlouhoveské čp. 17

© 2016 2016 Centrum sociálních služeb Hrabyně, všechna práva vyhrazena