Centrum Sociálních Služeb Hrabyně

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, POMOCNÝ KUCHAŘ, ZUBNÍ LÉKAŘ

Co vlastně bylo na začátku? Byla to snad nutnost vybudovat ústav sociální péče pro tělesně postižené anebo potřeba bytů pro vozíčkáře spolu s možností pracovat? Nebo snad potřeba..

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Nabídka nepotřebného majetku

Zásady zpracování osobních údajů

Etický kodex zaměstnance CSS Hrabyně

Strategie vlády v boji s korupcí, zveřejňování poradců a poradních orgánů

Jídelní lístek

© 2016 2016 Centrum sociálních služeb Hrabyně, všechna práva vyhrazena